Over het project

pharmacy.brussels, Huis voor Gezondheid en BRUSANO zijn in 2012 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en apothekers aan te moedigen en te ondersteunen. Samen hebben we de tweetalige "Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts" ontwikkeld. In deze handleiding behandelen we verschillende thema's. Elk thema is opgebouwd uit een pakket met daarin contactfiches, een handleiding en een presentatie. Hierdoor zijn de thema's gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een overleg mee te organiseren en te structureren.

Doelstelling

Ontwikkelen van kosteloze en tweetalige hulpmiddelen en deze ter beschikking stellen

> om plaatselijke ontmoetingen tussen apothekers en huisartsen te ondersteunen

> die overleg en samenwerking aanmoedigen en makkelijk mogelijk maken

> om ervaringen uit te wisselen en samenwerkingsakkoorden te af te sluiten


Belang van de methodologie

Elkaar ontmoeten staat op de eerste plaats. Apothekers en huisartsen verbeteren hun interpersoonlijke relaties door individuele contacten, overleg in kleine groepen, al dan niet met onze steun. 

> DE PAKKETTEN ZIJN MAKKELIJK AAN JOUW BEHOEFTEN AAN TE PASSEN

 

Historiek

2012: Een rondvraag bij Brusselse apothekers en huisartsen toont aan dat er interesse is voor plaatselijk overleg met organisatorische steun.

2013: De samenwerking tussen de Apothekersvereniging van Brussel, Huis voor Gezondheid en BRUSANO (Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles) komt tot stand. Samen wordt naar een antwoord op deze nood gezocht.

2014: Een reeks hulpmiddelen wordt ontwikkeld en gratis ter beschikking gesteld. Het gaat om een allesomvattende methodologie die bestaat uit een Handleiding voor een overleg, contactkaartjes en verschillende thematische pakketten. Tegelijk wordt ook jaarlijks een seminarie georganiseerd dat toegespitst is op de samenwerking tussen huisartsen en apothekers. 

2015-2017: Verdere ontwikkeling van de thematische pakketten en de van evaluatiemethodologie > Erkenning van het RIZIV

2018: Organisatie van een eerste train-the-trainer om de toegankelijkheid van onze pakketten nog te vergroten

2018-2019: Lancering van een aan het MFO gewijde website, die alle informatie bundelt

2020-2021: Door de sanitaire crisis kunnen MFO’s niet meer fysiek georganiseerd worden. Het RIZIV laat ook toe om een MFO digitaal te organiseren. Huisartsen en apothekers hebben echter hun handen vol met het beheren van de crisis (testing, vaccinatie)

4 maart 2021: Online congres met als titel 'Sensibilisering voor vaccinatie: Hoe kan u als huisarts of apotheker samen uw patiënten begeleiden bij hun keuze? Meer informatie en video hier

April - mei 2022: De COVID-maatregelen laten toe om weer samen te komen voor een MFO. Enkele Brusselse apothekers en huisartsen nemen het initiatief om een MFO te organiseren, met ondersteuning van Brusano, UPB en Huis voor Gezondheid