FAQ

Hoeveel personen nemen aan een MFO deel?

Wij raden een kleine groepsgrootte aan (maximaal twintig personen). De groep bestaat uit huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk. Eventueel kunnen andere relevante zorgverleners aansluiten afhankelijk van het gekozen thema.

Wat doet de moderator?

De moderator zorgt ervoor dat de discussie in goede banen loopt en gebruikt daarbij de handleiding voor het overleg en de PowerPoint-presentatie. Hij zorgt voor een discussiebevorderend kader: iedereen komt aan het woord, de timing wordt gerespecteerd. Hij let er ook op dat niet van het onderwerp afgeweken wordt. Op het eind vat hij de bereikte akkoorden en uitgewisselde praktijkervaring nog eens samen. Hij kan — als dat zo overeengekomen werd — ook het verslag van het overleg opstellen.

Welk rekeningnummer moet ik opgeven op het aanvraagformulier van het RIZIV?

Je mag het rekeningnummer zelf kiezen. Dit mag het rekeningnummer van de apotheek, van het dokterskabinet of van een privérekening zijn.

Wat moet ik invullen in het veld "Voorziene duur van het project" van het aanvraagformulier van het RIZIV?

Twee uur MFO, 48 uur verwerking (deelnemers contacteren, gegevens aanvragen, evaluatie, verslaggeving)

Wat zijn de kwaliteitsindicatoren die voor het verslag en de evaluatie gevraagd worden?

Je kan je hiervoor baseren op de vragenlijsten voor de evaluatie die wij je in elk pakket aanbieden en op de genomen beslissingen tijdens het overleg. Je moet ze echter formuleren volgens het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en gedefinieerd in de Tijd).