Financiële steun van het RIZIV

LOKAAL PROJECT

Het RIZIV moedigt de organisatie van medisch-farmaceutische overlegmomenten aan en biedt daarom financiële steun voor elk lokaal project.


VOORWAARDEN

 • Het gekozen thema moet erkend zijn binnen het kader van de 'Kwaliteitsbevorderende programma's'. Je moet dan ook het materiaal dat op de RIZIV-website beschikbaar is gebruiken.

 • Een duo bestaande uit een huisarts en apotheker moet de projectaanvraag indienen.

 • Het is niet toegestaan om een derde partij die aan de farmaceutische sector verbonden is, bij het project de betrekken.

 • Je moet een vergaderverslag en een evaluatierapport (bijvoorbeeld n.a.v. een bevraging of een o.b.v. gegevens van Farmanet) doorsturen naar het RIZIV. Deze verslagen tonen aan dat je vooropgestelde doelstellingen bereikt hebt.


FINANCIËLE STEUN

Het RIZIV betaalt de financiële steun (tot maximum € 2500) in schijven uit:

 • € 500 voor een goedgekeurde projectaanvraag;

 • Projecten met animatoren krijgen een bijkomende vergoeding afhankelijk van de kostprijs van die animatoren, met een maximum van €600:

  • Een maximum van €300 voor het animeren van de eerste vergadering

  • een maximum van €300 voor het animeren van de evaluatievergadering

 • € 500 voor een goedgekeurd verslag;

 • € 900 na indiening en goedkeuring van het evaluatieverslag dat een effect aantoont van de initieel geformuleerde aanbevelingen.


PRAKTISCH

Om een aanvraag voor financiële ondersteuning voor een lokaal project in te dienen, moet je:

 1. Het formulier invullen (je wordt doorgestuurd naar website van het RIZIV)

 2. Je aanvraag sturen naar MFO-CMP@riziv.fgov.be. Deze e-mail bevat twee versies van het formulier:

 • een getypte versie in Word-formaat;

 • een gehandtekende versie in PDF-formaat.

Alle formulieren die je nodig hebt om financiële ondersteuning aan te vragen, vind je terug op de RIZIV-website.