Verdeelsleutel

*Het MFO voldoet aan de voorwaarden voor lokale projecten in het kader van de kwaliteitsbevorderende programma's van het RIZIV:

De financiële steun van het RIZIV krijg je in de vier schijven die samen € 2500 bedragen.

  • € 500 voor een goedgekeurde projectaanvraag;

  • Projecten met animatoren krijgen een bijkomende vergoeding afhankelijk van de kostprijs van die animatoren, met een maximum van €600:

    • Een maximum van €300 voor het animeren van de eerste vergadering

    • een maximum van €300 voor het animeren van de evaluatievergadering

  • € 500 voor een goedgekeurd verslag;

  • € 900 na indiening en goedkeuring van het evaluatieverslag dat een effect aantoont van de initieel geformuleerde aanbevelingen.

Hier vind je meer informatie.

Om je te helpen bij de eerlijke verdeling van de steun van het RIZIV hebben we een tabel opgesteld. Hierin hebben we aan elke handeling een gewicht gegeven.