Verslag

Op het eind van het MFO heb je plaatselijke afspraken gemaakt. Het is belangrijk dat je deze afspraken opsomt en laat goedkeuren door de hele groep. Deze afspraken kunnen ook dienen als verslag van het MFO voor de deelnemers.

*Het MFO voldoet aan de voorwaarden voor lokale projecten in het kader van de kwaliteitsbevorderende programma's van het RIZIV: je moet een verslag bij het RIZIV indienen dat de onderlinge afspraken en de uitwisseling van praktijkervaringen beschrijft. Je krijgt een bijkomende schijf van € 750 nadat dit verslag goedgekeurd wordt. Meer informatie.

DOCUMENT: Template voor een verslag (je wordt naar de RIZIV-website doorgestuurd).


Je moet je verslag doorsturen naar MFO-CMP@riziv.fgov.be in twee versies: een getypte versie in Word-formaat én een ondertekende versie in PDF-formaat.